Vabilo: Uvajanje izboljšav na področju dela z družinami, otroki in mladostniki

1188

Različne organizacije v Občini Domžale stremimo k učinkovitemu delu na področju dela z družinami,  otroki in mladostniki in želimo, da bi bile storitve, ki so jim namenjene, dostopne čim večjemu številu raznolikih uporabnikov in izvajane na visokem nivoju. V času našega strokovnega dela in že nekaj let nazaj kot občani, zaznavamo nepovezanost ključnih ustanov na področju Domžal in posledično premajhno število vključenih otrok in mladostnikov v programe le-teh, nedostopnost in nepoznavanje storitev za uporabnike, ki nujno potrebujejo pomoč, ter včasih tudi nezadovoljstvo uporabnikov.

Verjamemo, da bi pomanjkljivosti, z nekaj učinkovitimi ukrepi, skupaj lahko odpravili in tako dosegli:

  • dvig strokovnosti pri izvajanju programov in več ponudbo in kvalitetnejše programe pri izvajanju dela z družinami, otroki in mladostniki,
  • pogostejše in bolj kakovostno povezovanje med glavnimi institucijami na področju dela z družinami, otroki in mladostniki,
  • večja pripravljenost oz. motivacija pri povezovanju z različnimi organizacijami,
  • Sprotno iskanje rešitev v uvajanje izboljšav v delo z družinami, otroki in mladostniki,
  • Povezanost in vključevanje večjega števila organizacij pri zagotavljanju kakovostnih programov.

Ker želimo, da bi skupaj našli ustrezne poti za izboljšanje stanja ter predvsem izboljšali stanje, vas vabimo na srečanje v četrtek, 1. decembra 2016, ob 9. uri, ki bo v Modri sobi v Domžalskem domu, Ljubljanska 58, Domžale.  

Srečanje bo namenjeno predstavitvi opažanj pri delu z družinami, otroki in mladostniki s strani različnih deležnikov, identifikaciji težav pri delu in predvsem skupnemu iskanju ustreznih rešitev za bolj usklajeno in uspešno delo v praksi. Menimo, da lahko le s skupnimi močmi prispevamo k izboljšanju stanja in večjemu zadovoljstvu občank in občanov.

V uvodni predstavitvi se nam bo pridružila tudi Tamara R. Žiberna iz Fakultete za socialno delo.

Na srečanje vabimo organizacije, ki se pri svojem delu srečujejo z družinami, otroki in mladostniki, prav tako pa vabimo odločevalce, podžupanjo in župana, ravnatelje in ravnateljice, ter ostalo zainteresirano javnost in organizacije.

V upanju, da se srečamo v čim večjem številu, vas prosimo za potrditev vaše prisotnosti do torka, 29. novembra 2016 na elektronski naslov: info.domzale@srcdljubljana.com ali na številko 041 922 130 (Lidija Bašič Jančar).

Študijsko-raziskovalni center za družino, enota Domžale,
Lidija Bašič Jančar, vodja
Center za socialno delo Domžale,
Anja Osojnik, direktorica
Študentska organizacija Domžale,
Andrej Žabnikar, predsednik